Erhvervserfaring

2017 – 2018

Erhvervskonsulent - Netværk Nord

Ansat som erhvervskonsulent til at etablere og facilitere B2B erhvervsnetværk centreret omkring byggeriet i Øst- og Sønder-jylland.

2015 - 2017

Procesleder - DGI

Ansat som deltids-konsulent til opgaveløsning i Hjørring Kommune. Jeg var konsulent på landsbyklyngeprojektet mellem de fire landsbyer Bindslev, Uggerby, Tversted og Tuen. Projektets slutresultat var en samlet udviklingsplan for klyngen.

2014 - 2017

Konsulent & vikar - Mårslet Skole

Først seks måneders projektansættelse i forbindelse med skolereformen med konsulentopgaver inden for strategi- og visionsudvikling, udvikling af nyt værdisæt, formulering af Mårslet Skole kulturen, udvikling af skolens kommunikationsstrategi og udvikling af ny hjemmeside (www.maarslet-skole.dk). Efterfølgende tilknyttet lærervikar med undervisning i alle fag på mellemtrinnet og udskolingen. Mårslet Skole har 130 ansatte og 850 elever.

2005 - 2013

Direktør & konsulent - Grobund Aps

50% medejer af konsulentvirksomheden Grobund ApS, hvor jeg som administrerende direktør havde det overordnede ansvar for økonomi, salg og HR. Grobunds kompetencer omfattede udviklings- og innovationsprocesser, projektudvikling og –styring, fundraising og kompetenceudvikling. Virksomheden var på sit højeste oppe på 9 ansatte. Ud over min lederrolle fungerede jeg også som konsulent.

Eksempler på mine resultater i Grobund ApS:

Projektledelse – små og meget store projekter med fokus på eksempelvis udviklingsforløb, kompetenceudvikling eller analyser, hvor jeg var fundraiser, projektleder, udførende, administrator og som oftest ansvarlig for evalueringen. Resultaterne har blandt andet været etablering af veldrevne fællesråd af landsbyer i 5 kommuner, formulering af strategien for 2 store LAG-projekter i 3 kommuner, der efterfølgende har iværksat projekter for et samlet projektbeløb på ca. kr. 100 mio. Målet for alle projekter har været at gøre landdistrikterne til bedre steder at bo, leve, arbejde og besøge.

Udviklings-/borgerplaner – udarbejdelse af ca. 25 planer i samarbejde med landsbybeboer i Randers, Mariagerfjord, Rebild, Aalborg, Viborg, Tønder og Vesthimmerland kommuner. Projekterne blev gennemført i en tæt dialog med de respektive kommuner. Planerne har gjort det muligt for landsbyerne at fundraise til og realisere meget store projekter.

Innovation Camps – Som procesleder har jeg ledet et utal af visions- og strategiudviklingsforløb på op til 48 timer. Kunderne har været frivillige bestyrelser, private virksomheder og politiske organisationer.

VM i LEAN – en praktisk LEAN proces for virksomheder, hvor jeg coachede ledelsen ift. oversættelse af deres virksomhedsstrategi, således at den enkelte medarbejder kunne se sig selv i strategien. For flere ledere medførte forløbet en helt ny tilgang til ledelse af medarbejdere.

Administrativ LEAN – LEAN forløb gennemført i en række private og offentlige virksomheder.

Erhvervs- og ledelseskonsulent – Strategicoaching, sparring med virksomhedsdirektører og udviklingsforløb.

Kompetenceudviklingsforløb – målrettet og tilpasset den enkelte virksomhed omfattende eksempelvis ledelse, kommunikation og konflikthåndtering.

Teambuilding – kunderne var små og mellemstore virksomheder og opgaverne var på få timer og op til 3 døgn og op til 100 ansatte.

Grundtvig læringspartnerskaber – Som koordinator for 2 internationale EU landdistriktsprojekter med deltagelse af 6-7 europæiske lande i hvert projekt har jeg medvirket til blandt andet at give Danske Forsamlingshuse en international profil. Hvert projekt har desuden resulteret i en række lokale succesprojekter i såvel Danmark som nogle af de øvrige samarbejdslande.

De frivilliges hus, Aalborg – gennemførelse af visionsdag for bestyrelsen og kurserne ”Sådan rekrutterer du frivillige” og ”Fundraising”.

2002 - 2005

Selvstændig konsulent - Upland

Jeg startede selvstændig konsulentvirksomhed med fokus på udviklings- og problemløsningsprocesser, coaching, konfliktløsning og lederudvikling. I 2003 blev yderligere en konsulent tilknyttet virksomheden.

1997 - 2001

Projektleder - Grøn Guide

Et miljøprojekt der havde borgere og virksomheder i Nørager og Støvring kommuner som målgruppe. Projektet var forankret organisatorisk uden for kommunen, men blev i praksis gennemført i tæt samarbejde med kommunernes ansatte og politikere. Jeg havde over en 2-årig periode en projektmedarbejder tilknyttet projektet.

Eksempler på mine resultater: Økologiske markeder, satsning på økologisk byggeri, foredragsaftner, debatfora, undervisning på skoler, æblemostning i institutioner, dialogaktiviteter med landbrug og erhverv mv.

1991 - 1994

Export Manager - Vølund Danstoker A/S

Exportansvarlig for de østeuropæiske markeder – projektsalg og systemeksport.

1989 - 1991

Exportsælger - A/S Bording Maskinfabrik

Exportsælger i praktikperioden som Akademi Økonom i eksport med ansvar for det tyske marked.

Luk menu