Lidt om mig...

11 år som selvstændig konsulent med ansvaret for op til 9 medarbejdere, hvor jeg som ejerleder har haft det overordnede ansvar for personale, økonomi, markedsføring og salg. I alt har jeg knap 20 års konsulenterfaringer i bagagen inden for projektstyring og -ledelse, udviklings- og innovationsprocesser, ledelses- og organisationsudvikling, coaching samt undervisning.

Mine kunder har både været bestyrelser i frivillige organisationer og ledelse samt medarbejdere i private virksomheder. Derudover har jeg skabt resultater for en lang række kommuner, hvor fokus har været på organisatorisk udvikling i landdistrikterne og landsbyudvikling.

Som konsulent er jeg mest kendt som den vidende og visionære, lydhøre og taler-i-øjenhøjde konsulent. I de mere end 150 projekter, som jeg har været projektleder for, har jeg set det som min fornemmeste opgave at facilitere menneskers drømme fra ideplan til konkrete handlingsplaner, som de efterfølgende effektuerer og holder sig selv op på.

I min lederrolle har jeg en dialogbaseret og anerkendende tilgang til mine medarbejdere. Jeg tror på, at hver enkelt er en unik ressource, hvor mit ansvar er med udgangspunkt i klart definerede mål at understøtte og coache medarbejderen til realisering af målene. Som leder er jeg mest kendt for min flade ledelsesstil, ukuelig optimisme og engagement i sag og menneske.

Grundlæggende er jeg en selvstarter med et stort drive. Jeg er et kompetent og engageret menneske med gennemslagskraft, der udstråler positiv autoritet. Jeg er venlig, anerkendende og samarbejdsorienteret. Jeg er strategisk tænkende med fokus på detaljerne og har altid fokus på eksekvering af opgaverne. Jeg er udadvendt, nysgerrig og interesseret i verden omkring mig. Jeg har siddet i flere frivillige bestyrelser og været hovedkraft i etablering af en friskole i Himmerland og Åben Konfliktrådgivning, Aarhus. 

 

Fritid og familie

Jeg er 56 år. Født i Midtjylland den 21. december 1961 – dansk. Jeg er far til to dejlige drenge – Benjamin på 15 og Birk på 18 år.

I min fritid nyder jeg samværet med mine børn, cykling, skiløb, gåture i skoven eller langs stranden og en god bog. Jeg engagerer mig naturligt i mit lokalområde og vil her nævne følgende frivillige engagementer:

 

2017 -

Projekt ”Levende samtaler”

Projektet, der er under opstart, er et privat og frivilligt initiativ i Odder Kommune, hvor målet er at fremme
den levende samtale. Jeg sidder med i styregruppen.

2016 -

Biffen Odder

Frivillig i Odders fantastiske foreningsdrevet biograf.

2006 -

Åben Konfliktrådgivning, Århus

Hoveddrivkraften i etableringen af rådgivningen og nu konfliktrådgiver og kasserer i bestyrelsen.

2010 - 2012

Hellum FRIskole

Hoveddrivkraften i etableringen af friskolen og formand for bestyrelsen.

2003 - 2005

Foreningsvejleder, DGI Himmerland

Frivillig foreningsvejleder med rådgivning og undervisning af DGIs medlemsforeninger.

1994 - 1996

LETSystem i Majorna, Göteborg

Hovedinitiativtager til etablering af et alternativt økonomisk LETSystem i bydelen Majorna mhp. at facilitere udveksling af varer og tjenester mellem lokalbefolkningen uanset alder, evner og kapacitet.

1988 - 1989

Leder, FDF Lemvig

Leder for væbnere hvor vi lavede aktiviteter omkring kredshuset og Lemvig Sø.

 

Luk menu