Hvad skal der stå her?

Udviklingsgrupper

Åbent og ikke-dømmende, med respekt for os selv og hinanden udforsker vi, det humane potentiale. Bevidsthed og hjerte.

At falde ind bag hverdagstravlheden og relatere til sig selv og andre, fra hjertet. Det er et udgangspunkt, et perspektiv på livet, som gradvist sætter os fri. Fri fra konventioner og ukonstruktive indre begrænsninger.

Vejen hjem til det dybeste mest sande vi ved af, går gennem hjertet.

I arbejdet med selvudvikling i en gruppe opstår der helt naturligt en fortrolighed, åbenhed og tillid til hinanden, som kan være en uvurderlig støtte og katalysator for den enkeltes proces.

 

Meditation

og meditative øvelser.

Du finder gennem hjertet gradvist et dybere indre fundament.

I takt med at bevidstheden frisættes fra bundetheden i selvbilleder, mønstre og vaner, ind i større klarhed. Vågner bevidstheden til det mere der er.

Vores sande natur toner frem.

 

Yoga

Kroppen spiller en væsentlig rolle i at åbne og slippe ukonstruktive holdtheder. Yoga, afspændings teknikker, mindfull walking til frigørelse af bevidsthed og landing i kroppen. Sand grounding.

 

Mindfulness

Mindfulness er en vedvarende træning i grupperne.

At være i det nu der er, sådan som det er. Lade processen og livet som sådan, folde sig ud derfra, er helt basalt for at de erkendelser og den udviklingsproces du gennemgår også får ben at gå på i hverdagen. Både i dit arbejdsliv og privatliv.

Læs mere om Mindfulness her

 

Essence/ værenskvalitet

Essence er udstråling fra værensdybet. Aspekter af vores sande natur som vi allerede er. Fx. fred, glæde, kærlighed, medfølelse, tillid, frihed, grounding, styrke, mod, klarhed.

Hver eneste problematik og lukning i egoet er porten til en specifik værens kvalitet/ essence. Fordybelse i en værens kvalitet og afklaring af det psykologiske stof, vil blive taget op som temaer løbende. Jo mere du gennem udviklingsarbejdet åbner til en essentiel værens kvalitet, lærer den at kende, integrerer den. Jo mere bliver det en faktuel ressource i dig, som kan komme til udtryk i din hverdag.